– محورهای همایش :
• ادبیات معاصر (نظم و نثر)
• ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری
• ادبیات داستانی
• ادبیات کودک و نوجوان (نظم و نثر)
• ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای
• و … ۲۷ تا ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۶