اولین همایش ملی "جایگاه زنان در سند چشم انداز ۲۰ ساله ،ایران ۱۴۰۴"

برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

۱۹ مهر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت
دینی و مذهبی
مدیریت
علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
روانشناسی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر مریم طلا
تلفن دبیرخانه : ۰۷۶۳۳۶۷۰۲۵۴

وب سایت : conf.iauba.ac.ir/dofpi1404

اولین همایش ملی

محور های همایش

اولین همایش ملی "جایگاه زنان در سند چشم انداز ۲۰ ساله ،ایران ۱۴۰۴"

محورهای همایش :

  • زنان و توسعه علمی، پژوهش و فناوری
  • زنان و ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم
  • زنان و حقوق، امنیت اجتماعی و قضایی
  • زنان و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
  • زنان و ارتقاء جایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
  • زنان و مدیریت و توسعه

بازگشت