اولین همایش ملی “جایگاه زنان در سند چشم انداز ۲۰ ساله ،ایران ۱۴۰۴”

اولین همایش ملی "جایگاه زنان در سند چشم انداز ۲۰ ساله ،ایران ۱۴۰۴"

برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

۱۹ مهر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت
دینی و مذهبی
مدیریت
علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
روانشناسی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر مریم طلا
تلفن دبیرخانه : ۰۷۶۳۳۶۷۰۲۵۴

وب سایت : conf.iauba.ac.ir/dofpi1404

اولین همایش ملیاولین همایش ملی "جایگاه زنان در سند چشم انداز ۲۰ ساله ،ایران ۱۴۰۴"

محور های همایش

اولین همایش ملی "جایگاه زنان در سند چشم انداز ۲۰ ساله ،ایران ۱۴۰۴"

محورهای همایش :

  • زنان و توسعه علمی، پژوهش و فناوری
  • زنان و ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم
  • زنان و حقوق، امنیت اجتماعی و قضایی
  • زنان و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
  • زنان و ارتقاء جایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
  • زنان و مدیریت و توسعه

بازگشت