پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

برگزارکننده : دانشگاه علوم پزشکی همدان – انجمن متخصصین علوم دارویی ایران

۲۵ تا ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت
شیمی

اطلاعات تماس

مسئول : آقای عبدی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۳۸۱۵۹۰

وب سایت : ipsc2017.umsha.ac.ir

پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

محور های همایش

پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

محورهای همایش :

 • Biopharmaceutics, Pharmacokinetics and Drug Metabolism
 • Pharmaceutical Education and Professional Pharmacy
 • Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology
 • Pharmacognosy and Phytochemistry
 • Pharmacy Industry Practice and Administration
 • Environmental Toxicology and Public Health
 • Hospital, Community and Clinical Pharmacy
 • Drug Design and Molecular Modeling
 • Pharmaceutical Nanotechnology
 • Drug and Supplement Control
 • Pharmacology and Toxicology
 • Pharmaceutical Biotechnology
 • Pharmaceutical Technology
 • Clinical Pharmacology
 • Medicinal Chemistry
 • Radiopharmacy
 • Others

بازگشت