نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

برگزارکننده : دانشگاه فرهنگیان

۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس محمد قیصری
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۰۶۹۷۰۸

وب سایت : itconf.cfu.ac.ir

نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

محور های همایش

نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

محورهای همایش :

 • محورهای ویژه :
 • اینترنت اشیا (Internet of Things)
 • هوشمندسازی در حوزه یادگیری الکترونیکی و توسعه محتوای الکترونیکی
 • دیگر محورها:
 • فناوری های نوین هوشمند سازی
 • یادگیری همراه (Mobile learning)
 • مدیریت دانش
 • کاربردهای وب ۲ و وب۳
 • رایانش ابری
 • داده های عظیم (Big Data )
 • امنیت اطلاعات
 • نوآوری ها در سیستم های اطلاعاتی
 • توسعه سیستم های یادگیری الکترونیکی
 • ابزارها و فناوری های نوین در محیط آموزش
 • طراحی ، تولید و توسعه محتوای الکترونیکی
 • کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش معلمان

بازگشت