پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

برگزارکننده : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی مهراروند

۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت
محیط زیست

اطلاعات تماس


وب سایت : bsconf.ir

پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

محور های همایش

پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

محورهای همایش :

 • زیست شناسی :
 • علوم گیاهی
 • علوم جانوری
 • علوم سلولی و مولکولی
 • علوم دریایی و اقیانوسی
 • میکروبیولوژی
 • بیوتکنولوژی
 • بیوفیزیک
 • بیوشیمی
 • ژنتیک
 • زیست شناسی وتوسعه پایدار
 • علوم طبیعی :
 • زمین شناسی و علوم خاک
 • کشاورزی و منابع طبیعی
 • جنگل و مرتع
 • محیط زیست و پدافند زیستی
 • علوم طبیعی و توسعه پایدار
 • و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی

بازگشت