همایش حقوق شهروندی و جامعه مدنی

برگزارکننده : استانداری خراسان شمالی و آموزش و پرورش خراسان شمالی

۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
مدیریت
علمی و آموزشی
ادبیات و فرهنگ و هنر
اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر خوش اینه
تلفن دبیرخانه : ۰۵۸۳۲۲۴۳۳۰۱

وب سایت : ncccr.ir

همایش حقوق شهروندی و جامعه مدنی

محور های همایش

همایش حقوق شهروندی و جامعه مدنی

محورهای همایش :

  • حقوق شهروندی در قرآن و حدیث
  • حقوق شهروندی در آثار اندیشمندان
  • حقوق شهروندی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
  • حقوق شهروندی در کتب درسی
  • حقوق شهروندی و آزادی و امنیت
  • حقوق شهروندی و انتخابات
  • حقوق شهروندی و سازمان های مردم نهاد
  • حقوق شهروندی و فرهنگ های بومی
  • حقوق شهروندی و دفاع مشروع
  • حقوق شهروندی و محیط زیست

بازگشت