اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)

برگزارکننده : شرکت مهندسی تحلیلگران نرم افزاری آلا و دانشگاه ایوان کی و موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت

۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
ریاضیات
مدیریت
علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

مسئول : نام نیک
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۰۳۱۰۴۰۶۵ – ۰۲۱۸۸۸۴۲۰۹۰ – ۰۹۱۰۳۱۰۴۰۶۵

وب سایت : biconf.ir/

اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)

محور های همایش

اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)

محورهای همایش :

  • داده کاوی (text mining,web mining,big data mining ,..)
  • داشبوردها و گزارش های مدیریتی
  • نسل سوم هوش تجاری (کیفیت داده-fast data- self service Bi)
  • شاخص های کلیدی عملکرد در هوش تجاری (ماهیت شاخص های کلیدی عملکرد، نحوه ی تعیین شاخص ها و…)
  • مزیت رقابتی حاصل از استقرار سیستم های هوش تجاری در سازمان ها
  • فرهنگ سازمانی برای استقرار موفق هوش تجاری در سازمان
  • راهکارهای تسریع گسترش فناوری هوش تجاری در ایران

بازگشت