سومین کنفرانس بین الملی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

برگزارکننده : انجمن علمی هم اندیشان مبتکر

۲۱ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کشاورزی و دامپروری
صنایع غذایی
دامپزشکی

اطلاعات تماس

مسئول : مرتضی محقق
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۴۷۶۲۴۴۴۰

وب سایت : iragri2017.com

سومین کنفرانس بین الملی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

محور های همایش

سومین کنفرانس بین الملی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

محورهای همایش :

 • مدیریت و اقتصاد کشاورزی
 • فناوری های نوین و مکانیزاسیون کشاورزی
 • آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
 • هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • علوم باغبانی و فضای سبز
 • علوم دام و طیور
 • علوم شیلات و آبزیان
 • علوم و صنایع غذایی
 • گیاه پزشکی
 • محیط زیست و آمایش سرزمین
 • علوم زیست شناسی (گیاهی / جانوری)
 • ترویج و توسعه روستایی

بازگشت