دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری

برگزارکننده : انجمن علمی هم اندیشان مبتکر

۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت
علمی و آموزشی
روانشناسی

اطلاعات تماس

مسئول : مرتضی محقق
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۴۷۶۲۴۴۴۰

وب سایت : irebs2017.com

دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری

محور های همایش

دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری

محورهای همایش :

 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی سلامت
 • علوم شناختی
 • روانپزشکی و روان سنجی
 • مشاوره
 • سایر مباحث مرتبط با علوم روانشناسی
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • برنامه ریزی درسی و آموزشی
 • آموزش و پرورش
 • تحقیقات آموزشی
 • سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی
 • علوم رفتاری

بازگشت