اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران

برگزارکننده : دانشگاه صنایع و معادن ایران، موسسه آموزش عالی علامه خویی و موسسه آموزش عالی معراج

۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر ناصر نصیری
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۰۶۸۶۷۰۲

وب سایت : modiranconf.com/fa/

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران

محور های همایش

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران

محورهای همایش :

  • مدیریت
  • حسابداری
  • اقتصاد
  • کارآفرینی
  • کسب و کار

بازگشت