ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

برگزارکننده : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : رضا باجولوند
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۵۸۳۶۲۸

وب سایت : hamayesh.irantvto.ir

ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

محور های همایش

ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

محورهای اصلی و فرعی ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

 • محورهای همایش :
 • مهارت آموزی و توسعه اجتماعی
 • آموزش‏ های مهارتی، ارتقاء سلامت اجتماعی
 • آموزش‏ های مهارتی و حقوق شهروندی
 • توانمندسازی زنان با آموزش های مهارتی
 • راهکارهای توسعه آموزش ‏های مهارتی در مناطق کمتر توسعه یافته
 • آموزش های حرفه ای برای افراد با نیازهای خاص(معلولین)
 • از مهارت تا اعتبار اجتماعی (چگونه از مهارت آموزی به اعتبار اجتماعی برسیم)
 • فراتر از مهارت (داستان‏های موفقیت)
 • اشتغال پایدار و کار شایسته با مهارت آموزی
 • رهگیری مهارت آموزان و اشتغال پایدار
 • نقش مشاوره شغلی – آموزشی در اشتغال پایدار
 • مهارت‏های نرم و اشتغال
 • مهارت آموزی و اشتغال پایدار
 • توسعه مهارت آموزی برای توانمند سازی جوانان
 • ICT و روش‏های نوین یادگیری در آموزش‏ های مهارتی
 • آموزش‏ های مهارتی با رویکرد فناوری‏های نوین
 • شبیه سازها و نرم افزارهای آموزشی
 • کاربرد تلفن همراه و ابزارهای الکترونیکی درآموزش‏ های مهارتی
 • آموزش‏ های مهارتی با رویکرد مجازی
 • روش‏ های آموزش و یادگیری
 • مهارت آموزی با مشارکت ذینفعان با رویکرد توسعه اقتصادی
 • جایگاه آموزش‏ های مهارتی در توسعه اقتصادی
 • توسعه آموزش ‏های مهارتی با مشارکت ذینفعان
 • همکاری‏ های بین المللی و آموزش‏ های مهارتی
 • مشارکت و همکاری بخش‏ های دولتی و خصوصی در آموزش‏ های فنی و حرفه ای
 • تاثیر آموزش‏ های فنی و حرفه ای در موفقیت اقتصادی
 • نو آوری، رقابت پذیری و کار آفرینی در آموزش‏ های فنی و حرفه ای
 • تامین مالی آموزش ‏های فنی و حرفه ای با هدف دستیابی به اهداف پایدار جهانی
 • هم افزایی در آموزش‏ های مهارتی با همکاری مدارس، دانشگاهها و آموزشگاه های فنی
 • تضمین کیفیت آموزش‏ های فنی و حرفه ای و انطباق با بازار کار
 • مسابقات مهارتی (جوانان، آزاد، ملی و بین المللی)
 • تدوین استاندارهای آموزشی و برنامه های درسی در آموزش های فنی و حرفه ای
 • چهارچوب صلاحیت حرفه ای
 • مربیان در آموزش های فنی و حرفه ای
 • اندازه گیری نتایج آموزش های مهارتی
 • تنوع در آموزش های فنی و حرفه ای
 • مدل‏ های تضمین کیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای
 • مهارت آموزی با رویکرد آینده پژوهی

بازگشت