سومین همایش بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

برگزارکننده : دانشگاه شیراز- دانشگاه صنعتی شیراز- گروه مهندسان مشاور پارس چگالش

۰۲ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر رضا میرزایی
تلفن دبیرخانه : ۰۷۱-۳۶۲۳۳۵۶۹

وب سایت : www.sdrc3.ir

سومین همایش بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

محور های همایش

سومین همایش بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

محورهای همایش :

  • راهسازی و محیط زیست
  • راهسازی و ابنیه فنی
  • راهسازی و ایمنی
  • راهسازی و ژئوتکنیک
  • راهسازی و مهندسی خاک
  • راهسازی و کاهش هزینه ها
  • کاربرد فناوری و مصالح جدید در روسازی راه
  • تعمیر و نگهداری راه
  • حمل و نقل ریلی
  • محصولات سازگار با محیط زیست در حوزه راهسازی

بازگشت