دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار

برگزارکننده : وزارت کشور

۲۴ تا ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
معماری و عمران
مکانیک و صنایع
مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر سید جواد هاشمی فشارکی
تلفن دبیرخانه : ۴۱۸۸۳۲۰۰

وب سایت : pdfconf.ir

دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار

محور های همایش

دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار

محورهای همایش :

پدافندغیرعامل، توسعه پایدار جامعه و نهادهای اجتماعی
پدافندغیرعامل و توسعه پایدار انرژی
پدافندغیرعامل، و توسعه پایدار مدیریت و زیرساخت‌های شهری
پدافندغیرعامل و توسعه پایدار تاسیسات و صنایع
پدافندغیرعامل، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی
پدافندغیرعامل، توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی
مدیریت بحران، HSE، پدافندغیرعامل وتوسعه پایدار
پدافندغیرعامل و توسعه پایدار در فضای مجازی
بازگشت