کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱

برگزارکننده : دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : حجت الاسلام والمسلمین محمد لاکانی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۰۳۱۷۷۶۷۰۳

وب سایت : www.conf2017.ir

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱

محور های همایش

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱

محورهای همایش :

 • علوم انسانی
 • علوم اجتماعی
 • علوم رفتاری
 • روانشناسی و علوم تربیتی
 • پژوهش های دینی
 • مدیریت
 • مطالعات فرهنگی
 • هنر
 • زبان و ادبیات فارسی
 • حقوق
 • جامعه شناسی
 • ارتباطات و علوم سیاسی

بازگشت