کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱

برگزارکننده : دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : حجت الاسلام والمسلمین محمد لاکانی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۰۳۱۷۷۶۷۰۳

وب سایت : www.conf2017.ir

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

محور های همایش

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱

محورهای همایش :

 • علوم انسانی
 • علوم اجتماعی
 • علوم رفتاری
 • روانشناسی و علوم تربیتی
 • پژوهش های دینی
 • مدیریت
 • مطالعات فرهنگی
 • هنر
 • زبان و ادبیات فارسی
 • حقوق
 • جامعه شناسی
 • ارتباطات و علوم سیاسی

بازگشت