پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

برگزارکننده : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی

۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس وحید ولی پور
تلفن دبیرخانه : ۰۴۵- ۳۳۷۵۱۰۴۹

وب سایت : www.isci.ir

پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

محور های همایش

پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

محورهای همایش :

 • کشاورزی و توسعه پایدار
 • اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار
 • تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
 • فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
 • ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
 • علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
 • میوه های مناطق معتدله
 • هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 • مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
 • شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی
 • اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
 • به زراعی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی
 • ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی
 • ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
 • نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
 • نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
 • نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
 • نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار
 • تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
 • آسیب شناسی تولید در بخش کشاورزی
 • چالش های مالی، اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی
 • بیابان زدایی و آینده تولیدی بخش کشاورزی
 • چالش های علمی در راه مکانیزه نمودن کشاورزی بومی
 • کشاورزی با رویکرد دام و طیور – بحران آب در بخش کشاورزی
 • تولید و مدیریت منابع و آبخیزداری
 • آسیب شناسی محصولات کشاورزی مرتبط با دام و طیور
 • آمایش سرزمین، شناخت استعدادها
 • تولید پایدار، امنیت تولیدکننده
 • سایر مباحث مرتبط….
 • منابع طبیعی و توسعه پایدار
 • مباحث نوین در منابع طبیعی
 • تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
 • استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
 • روشهای پالایش در منابع طبیعی
 • ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی
 • آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
 • آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
 • مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی
 • حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
 • کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
 • مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
 • نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
 • تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه
 • روشهای مصرف کود در خاک
 • هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی
 • اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی
 • پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها
 • مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
 • محصولات تراریخته
 • بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • روشهای جدید به نژادی در گیاهان
 • بیوتکنولوژی ، کشت بافت
 • مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
 • صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای
 • سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
 • بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
 • بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
 • مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 • الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها
 • علوم صنایع غذایی
 • مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
 • علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
 • بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
 • بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
 • فرآوری مواد غذایی گیاهی، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
 • میکروب شناسی مواد غذایی
 • علوم دامی و دامپزشکی
 • کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
 • تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
 • کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
 • مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
 • نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
 • روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
 • فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
 • نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
 • دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
 • بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
 • کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
 • جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور
 • علوم شیلات و آبزیان
 • کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
 • نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
 • تکثیر و پرورش آبزیان
 • بهداشت و بیماری های آبزیان
 • صید و بهره برداری
 • تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
 • کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
 • ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
 • تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
 • بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
 • کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
 • گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
 • روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
 • هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
 • الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
 • مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
 • سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی
 • به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
 • مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی
 • کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار
 • گیاهان دارویی
 • گیاهان دارویی (اکولوژی و اکوفیزیولوژی – فرآوری، بسته بندی و صنعت )
 • بهره برداری از منابع طبیعی – فرآوری- زیست شناسی

بازگشت