همایش ملی علامه شمس الدین محمد خفری

برگزارکننده : مجمع عالی حکمت/دانشگاه جهرم/دانشگاه شیراز

۱۵ تا ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : احمد بهشتی
تلفن دبیرخانه : ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-۱۷۲

وب سایت : khafri.jahrom.ac.ir

همایش ملی علامه شمس الدین محمد خفری

محور های همایش

همایش ملی علامه شمس الدین محمد خفری

محورهای همایش :

 • علامه خفری (ره) و مکتب فلسفی شیراز
 • علامه خفری (ره) و بنیادهای حکمت متعالیه (اشتراکها و افتراقها)
 • سیر تحول نظرات فلاسفه قبل و بعد علامه خفری (ره) در شکل‌گیری مکتب شیراز
 • مقایسه تطبیقی آرای علامه خفری (ره) در طبیعیات و الهیات با دیگر حکما
 • تأثیرات مکتب ملاصدرا از علامه خفری (ره)
 • روش شناسی آثار علامه خفری (ره)
 • علامه خفری (ره) و علم منطق
 • پارادوکس دروغگو و جذر اصم
 • آرای علامه خفری (ره) در نجوم و هیأت
 • نقطه برابری
 • زاویه
 • ابداعات نجومی علامه خفری (ره)
 • نگرش فقهی- اصولی علامه خفری (ره)
 • تعاملات فقهی محقق کرکی و علامه خفری (ره)
 • مقایسه روش فقاهتی محقق کرکی و علامه خفری (ره)
 • علامه خفری (ره) و علم کلام
 • نوآوری‌های کلامی علامه خفری (ره) در حاشیه شرح تجرید قوشجی (ره)
 • مقایسه آرای کلامی علامه خفری (ره) و خواجه طوسی (ره)
 • اهم آرای کلامی علامه خفری (ره)
 • علامه خفری (ره) و عرفان
 • مشرب عرفانی علامه خفری (ره)
 • وحدت وجود در نگرش علامه خفری (ره)
 • برهان صدیقین علامه خفری (ره)
 • و …

بازگشت