اولین کنگره انجمن پزشکی از راه دور ایران (تله مدیسین)

برگزارکننده : انجمن پزشکی از راه دور ایران

۲۱ تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر سیروس مؤمن زاده
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۸۸۴۶۰۳۸۶

وب سایت : www.irantelemed.ir

اولین کنگره انجمن پزشکی از راه دور ایران (تله مدیسین)

محور های همایش

اولین کنگره انجمن پزشکی از راه دور ایران (تله مدیسین)

محورهای همایش :

  • BedToBedManagement
  • اقتصاد و مدیریت در تله مدیسین
  • تدوین و آموزش برنامه های بین اللمللی (وبینار)
  • پیوند پزشکی با شبکه های فناوری اطلاعات
  • سامانه هوشمند پزشکی و
  • و …

بازگشت