اولین کنگره انجمن پزشکی از راه دور ایران (تله مدیسین)

اولین کنگره انجمن پزشکی از راه دور ایران (تله مدیسین)

برگزارکننده : انجمن پزشکی از راه دور ایران

۲۱ تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر سیروس مؤمن زاده
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۸۸۴۶۰۳۸۶

وب سایت : www.irantelemed.ir

اولین کنگره انجمن پزشکی از راه دور ایران (تله مدیسین)اولین کنگره انجمن پزشکی از راه دور ایران (تله مدیسین)

محور های همایش

اولین کنگره انجمن پزشکی از راه دور ایران (تله مدیسین)

محورهای همایش :

  • BedToBedManagement
  • اقتصاد و مدیریت در تله مدیسین
  • تدوین و آموزش برنامه های بین اللمللی (وبینار)
  • پیوند پزشکی با شبکه های فناوری اطلاعات
  • سامانه هوشمند پزشکی و
  • و …

بازگشت