اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور ۹۶)

برگزارکننده : مرکز آموزش هوایار

۱۴ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مکانیک و صنایع

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس کمیل عرفانی
تلفن دبیرخانه : ۸۸۲۰۲۴۲۴-داخلی ۱۱۰۳

وب سایت : www.iccompressor.ir

اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور 96)

محور های همایش

اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور ۹۶)

محورهای همایش :

  • بررسی آخرین دستاوردها و تکنولوژی های نوین و نقش آن در انتخاب کمپرسورها
  • بررسی راهکارهای نوین صرفه جویی و افزایش بهره وری در مصرف انرژی کمپرسورها
  • سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات در کمپرسورها
  • بررسی راهکارها و روش های ارتقاء و نوسازی در کمپرسورها

بازگشت