اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

برگزارکننده : دبیرخانه همایش

۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۸۴۴۴۱۷۶۲ – ۰۹۱۸۴۴۴۱۷۶۳

وب سایت : www.hmodir.ir

اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

محور های همایش

اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

محورهای همایش :

 • مدیریت
 • مدیریت دانش (KM)
 • مدیریت دولتی، مدیریت دولتی نوین (NPA)
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت آموزشی
 • تجارت الکترونیک
 • فناوری اطلاعات
 • مدیریت گردشگری و جهانگردی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM)
 • تحول فرهنگی و اخلاقی در سیستم های مدیریت اطلاعات
 • نقش برقراری ارتباطات مؤثر با ذینفعان در پذیرش فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک
 • چالش های فرآروی مدیریت و افق های نوین در مدیریت
 • یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده و سازمان یاد دهنده
 • سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلات
 • ررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد در مدیریت تحول
 • مدیریت تعارض و چالش های رفتاری، نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمان ها
 • مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین و ارزش آفرین، دانشگاه نسل سوم
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان
 • بازاریابی و بازارسازی، روش ها، الگوها، رویکردها، موانع و راهکارها
 • مدیریت مالی
 • مدیریت استراتژیک
 • نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاست های سازمان ها و برنامه های کلان کشور و افزایش تولید ملی
 • مدیریت رفتار و مدیریت زمان در سازمان ها و شرکت ها
 • توانمند سازی منابع انسانی، مدیریت بهره وری و عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
 • مدیریت سرمایه فکری توسعه پایدار
 • مدیریت امور بانکی
 • سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
 • کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام
 • مدیریت امور فرهنگی و مدیریت رسانه
 • هوش هیجانی و هوش معنوی
 • مدیریت آموزش عالی
 • مدیریت شهری
 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • مدیریت محیط زیست
 • مدیریت ریسک، مدیریت بحران، رهبری و مدیریت رفتار سازمانی
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 • اخلاق حرفه ای و رضایتمندی شغلی و تحول نظام اداری
 • مدیریت اسلامی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • و کلیه موضوعات مرتبط با مدیریت
 • اقتصاد
 • نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی
 • کارآفرینی، اشتغالزایی و درآمدزایی رشته های مختلف علوم اسلامی و علوم انسانی
 • کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین و اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی دانش و فناوری"
 • قتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت، دانشگاه و جامعه
 • راهکارهای توسعه مناطق آزاد
 • اقتصاد پول و بانکداری
 • اقتصاد صنعتی و بازرگانی
 • اقتصاد حمل و نقل
 • اقتصاد نفت و گاز
 • توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
 • توزیع درآمد و عدالت اقتصادی
 • اقتصاد، سرمایه گذاری و تولید ملی، فرصت ها و چالش ها
 • مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی
 • شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی
 • فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار، سرمایه گذاری، تولید، مصرف و …)
 • اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی
 • رشد و توسعه اقتصادی
 • اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
 • اقتصاد در شرایط تحریم
 • اقتصاد و مدیریت ورزشی
 • اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی
 • توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی
 • و کلیه موضوعات مرتبط با اقتصاد
 • حسابداری
 • حسابداری دولتی و پاسخگویی
 • سیستم های اطلاعات حسابداری
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
 • کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • حسابداری منابع انسانی
 • حسابداری سرمایه فکری
 • حسابداری، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات
 • قانون مالیات و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
 • حسابداری محیط زیست
 • یافته ها و مباحث نوین در حسابداری و حسابرسی
 • لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها
 • اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی
 • مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی
 • تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • روش های تأمین مالی در سازمان ها و دانشگاه ها
 • استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
 • نوآوری های مالی در حوزه حسابداری
 • کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
 • مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
 • سابرسی وچالش های پیش رو
 • و کلیه موضوعات مرتبط با حسابداری
 • علوم اجتماعی
 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • سیاست گذاری فرهنگی
 • علوم ارتباطات اجتماعی
 • دانش اجتماعی مسلمین
 • پژوهش علوم اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی
 • جمعیت شناسی
 • جامعه اسلامی
 • رفاه اجتماعی
 • مردم شناسی
 • روش شناسی علوم اجتماعی
 • انسان شناسی (مردم شناسی)
 • برنامه ریزی و رفاه اجتماعی
 • مطالعات زنان
 • مطالعات فرهنگی
 • جامعه شناسی توریسم
 • سبک زندگی
 • مهارت آموزی و اشتغال
 • آموزش در ایران ۱۴۰۴
 • توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی
 • کیفیت کنونی نظام دانشگاهی در ایران
 • تحولات ایران و جهان
 • علوم سیاسی و روابط بین الملل
 • اسلام و روابط بین الملل
 • و کلیه موضوعات مرتبط با علوم اجتماعی

بازگشت