اطلاعات همایش

بازدید : ۱۲۵۲

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

  • تاریخ شروع : ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

  • تاریخ خاتمه : ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

  • مکان برگزاری : قم – قم

  • برگزار کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات سروش حکمت مرتضوی

  • ارسال مقاله : دارد

اطلاعات تماس

  • نام دبیر یا مسئول همایش :

  • تلفن دبیرخانه همایش : ۷۷۲۱۰۳۵۶

  • نمابر : ۷۷۲۱۰۳۵۶

  • وب سایت : dsconf.ir

  • ایمیل : info [at] dsconf.ir

محورهای همایش

الف : یافته های نوین علوم مهندسی
۱٫ مهندسی کامپیوتر
۲٫ مهندسی بـرق
۳٫ مهندسی مکانیک
۴٫ مهندسی عمـران
۵٫ مهندسی کشاورزی
۶٫ مهندسی معمـاری
۷٫ مهندسی هوافضـا
۸٫ مهندسی متالـوژی
۹٫ مهندسی پزشکی
۱۰٫ مهندسی معــدن
ب : یافته های نوین علوم کاربردی
۱٫ جغرافیا و برنامه ریزی
۲٫ علوم زیسـتی
۳٫ زمین شنـاسی
۴٫ علوم کشاورزی
۵٫ آمار و ریاضی
۶٫ فیزیک کاربردی
۷٫ شیمی کاربردی
۸٫ بیوتکنولوژی
۹٫ علوم بهداشتی
۱۰٫ محیط زیست
پ : یافته های نوین علوم انسانی
۱٫ روانشنــاسی
۲٫ علوم اجتماعی
۳٫ علـوم تربیـتی
۴٫ باستان شناسی
۵٫ مـدیـریـت
۶٫ آموزش زبـان
۷٫ فلسفــه
۸٫ اقتـصــاد
۹٫ پژوهش درهنر
۱۰٫ علوم ورزشی
ت: نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت
۱٫ راهکارهای پیشرفت علمی در کشور
۲٫ راههای تحقق توسعه علم و فناوری
۳٫ پیش فرض های پیشرفت علمی کشور
۴٫ اهمیت علم و فناوری در جهان
۵٫ تبیین نمای کلی پیشرفت
۶٫ الگوی توسعه علمی اسلامی ایرانی

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات ۵خرداد ۹۶
مهلت واریز هزینه ۱۵خرداد۹۶
ارسال مرسوله پستی ۲ هفته بعد از برگزاری
زمان همایش ۲۵خرداد ۹۶

پوستر همایش

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی