اطلاعات همایش

بازدید : ۲۰۶۶

دهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور

  • تاریخ شروع : ۲۵ مهر ۱۳۹۶

  • تاریخ خاتمه : ۲۶ مهر ۱۳۹۶

  • مکان برگزاری : تهران – مرکز همایش های بین المللی برج میلاد

  • ارسال مقاله : دارد

اطلاعات تماس

  • نام دبیر یا مسئول همایش : محمد هادی

  • تلفن دبیرخانه همایش : ۸۸۹۲۸۶۶۰

  • نمابر : ۸۸۹۲۸۶۶۰

  • ایمیل : dimond.ntpi [at] gmail.com

محورهای همایش

محورهای کنفرانس:
توزیع، آسیب شناسی و مطالعات تطبیقی نظام توزیع و پخش (کاهش هزینه مبادله-تنوع و یکپارچگی کانالهای توزیع-کانالهای نوین توزیع-تعامل پخش و فروش-روانشناسی،جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری)
مدیریت مالی و بازرگانی در توزیع و پخش (توزیع و پخش تجارت الکترونیک و مدیریت مالی آن- رضایت مشتری- توسعه بازار و بازارپردازی- نقش پخش در پایداری بازار- نقش پخش در رقابتی کردن بازار- مدیریت بازار و ارتباط با مشتری)
زنجیره تامین و لجستیک و حمل و نقل (نقش پخش در جلوگیری از محصولات غیرمجاز-کاهش حمل و نقل -کاهش ترافیک- سامانه های درگاه ملی بار و مدیریت تقاضا- مکان یابی شعب- مسیریابی و تحویل- تکمیل زنجیره ارزش)
فناوری اطلاعات و فناوریهای نوین در پخش (ابزار و فناوریهای نوین- داده کاوی تخصصی- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در پخش)
محیط زیست و توزیع و پخش (انواع حمل و نقل و آلودگیها- آلودگیهای محیط زیست(آب،خاک،هوا)-بهینه سازی مصرف انرژی- مدیریت پسماندو بازیافت و بازچرخانی-برچسب گذاری محیط زیست- قوانین و معاهدات محیط زیستی)
اشتغال و آموزش (چالشها وراهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال در نظام توزیع و پخش-آموزش و تربیت نیروهای کارآمد در زیر بخشهای تخصصی)
توزیع و پخش در زمان بحران با رویکرد پدافند غیرعامل
قوانین و مقررات و حقوق توزیع و پخش

پوستر همایش

پوستر دهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور