دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

اطلاعات همایش

بازدید : ۱۱۸۲

دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

  • تاریخ شروع : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

  • تاریخ خاتمه : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

  • مکان برگزاری : تهران – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • ارسال مقاله : دارد

اطلاعات تماس

  • نام دبیر یا مسئول همایش : سعید غفاری

  • تلفن دبیرخانه همایش : ۰۲۱۲۲۴۳۱۵۹۷

  • نمابر : ۰۲۱۲۲۴۳۱۵۹۷

  • وب سایت : ihsc.bsbmu.ir

  • ایمیل : ihsc.bsbmu [at] gmail.com

محورهای همایش

اپیدمیولوژی
✅ اپیدمیولوژی بیماری های واگیر، غیر واگیر و عوامل خطر
✅ اپیدمیولوژی بیماری های بازپدید و نو پدید
✅ اپیدمیولوژی بهداشت روان
✅ اپیدمیولوژی سرطان، تغذیه و سبک زندگی
✅ اپیدمیولوژی حوادث و بلایا
✅ اپیدمیولوژی اجتماعی و عوامل تعیین کننده سلامت
✅ ارزشیابی مداخلات بهداشتی- درمانی و نظام سلامت
بهداشت حرفه ای
✅ شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار (شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و ارگونومی)
✅ سم شناسی و روش های نوین پایش های بیولوژیکی
✅ ارگونومی و مدیریت آن در محیط کار (شناختی، سازمانی و سایر)
✅ ایمنی و ارزیابی ریسک در محیط کار
✅ چالش ها و دستاوردهای بهداشت حرفه ای در ایران و جهان
✅ ارتقای اقتصادی در سایه بهداشت حرفه ای
✅ مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
بهداشت محیط
✅ آلودگی آب، کنترل و تصفیه
✅ فاضلاب، جمع آوری و تصفیه
✅ آلودگی هوا، روش های ارزیابی و کنترل
✅ مدیریت پسماند
✅ کلیات بهداشت محیط
✅ ارزیابی استاندارد ها و توسعه پایدار
✅ بیوتکنولوژی، بهداشت محیط و محیط زیست
بهداشت عمومی
✅ سبک زندگی سالم، خود مراقبتی در بیماریها
✅ سواد سلامت، عدالت در نظام سلامت
✅ آسیب های اجتماعی- روانی سلامت
✅ استراتژیهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
✅ آینده پژوهی درآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
✅ نوآوری در فعالیت های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
✅ مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی در نظام سلامت
فیلم کوتاه
✅ ارتقائ سطح آگاهی
✅ ایجاد زمینه کسب و کار
✅ گسترش امید و کارآفرینی (به ویژه در بین دانشجویان رشته های علوم بهداشتی)
✅ ارتقای سطح سلامت بهداشت
✅ سایر موضوعات همایش دهم

تاریخ های مهم

۳۱ فروردین ۱۳۹۶ مهلت ارسال مقالات
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزاری همایش

پوستر همایش

دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشوردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور