اطلاعات همایش

بازدید : ۱۱۸۲

دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

  • تاریخ شروع : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

  • تاریخ خاتمه : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

  • مکان برگزاری : تهران – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • ارسال مقاله : دارد

اطلاعات تماس

  • نام دبیر یا مسئول همایش : سعید غفاری

  • تلفن دبیرخانه همایش : ۰۲۱۲۲۴۳۱۵۹۷

  • نمابر : ۰۲۱۲۲۴۳۱۵۹۷

  • وب سایت : ihsc.bsbmu.ir

  • ایمیل : ihsc.bsbmu [at] gmail.com

محورهای همایش

اپیدمیولوژی
✅ اپیدمیولوژی بیماری های واگیر، غیر واگیر و عوامل خطر
✅ اپیدمیولوژی بیماری های بازپدید و نو پدید
✅ اپیدمیولوژی بهداشت روان
✅ اپیدمیولوژی سرطان، تغذیه و سبک زندگی
✅ اپیدمیولوژی حوادث و بلایا
✅ اپیدمیولوژی اجتماعی و عوامل تعیین کننده سلامت
✅ ارزشیابی مداخلات بهداشتی- درمانی و نظام سلامت
بهداشت حرفه ای
✅ شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار (شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و ارگونومی)
✅ سم شناسی و روش های نوین پایش های بیولوژیکی
✅ ارگونومی و مدیریت آن در محیط کار (شناختی، سازمانی و سایر)
✅ ایمنی و ارزیابی ریسک در محیط کار
✅ چالش ها و دستاوردهای بهداشت حرفه ای در ایران و جهان
✅ ارتقای اقتصادی در سایه بهداشت حرفه ای
✅ مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
بهداشت محیط
✅ آلودگی آب، کنترل و تصفیه
✅ فاضلاب، جمع آوری و تصفیه
✅ آلودگی هوا، روش های ارزیابی و کنترل
✅ مدیریت پسماند
✅ کلیات بهداشت محیط
✅ ارزیابی استاندارد ها و توسعه پایدار
✅ بیوتکنولوژی، بهداشت محیط و محیط زیست
بهداشت عمومی
✅ سبک زندگی سالم، خود مراقبتی در بیماریها
✅ سواد سلامت، عدالت در نظام سلامت
✅ آسیب های اجتماعی- روانی سلامت
✅ استراتژیهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
✅ آینده پژوهی درآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
✅ نوآوری در فعالیت های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
✅ مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی در نظام سلامت
فیلم کوتاه
✅ ارتقائ سطح آگاهی
✅ ایجاد زمینه کسب و کار
✅ گسترش امید و کارآفرینی (به ویژه در بین دانشجویان رشته های علوم بهداشتی)
✅ ارتقای سطح سلامت بهداشت
✅ سایر موضوعات همایش دهم

تاریخ های مهم

۳۱ فروردین ۱۳۹۶ مهلت ارسال مقالات
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزاری همایش

پوستر همایش

پوستر دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور