نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن

اطلاعات همایش

بازدید : ۹۶۷

نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن

  • تاریخ شروع : ۲۸ آذر ۱۳۹۵

  • تاریخ خاتمه : ۲۸ آذر ۱۳۹۵

  • مکان برگزاری : تهران – خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • برگزار کننده : دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • ارسال مقاله : ندارد

محورهای همایش

آب
انرژی
هوا
پسماند

پوستر همایش

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن poster 1480241932 64926 file