اطلاعات همایش

بازدید : ۹۶۷

نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن

  • تاریخ شروع : ۲۸ آذر ۱۳۹۵

  • تاریخ خاتمه : ۲۸ آذر ۱۳۹۵

  • مکان برگزاری : تهران – خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • برگزار کننده : دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • ارسال مقاله : ندارد

محورهای همایش

آب
انرژی
هوا
پسماند

پوستر همایش

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن