اطلاعات همایش

بازدید : ۹۰۰

سمینار آموزشی بین المللی مدیریت استعدادها در صنعت هتلداری

  • تاریخ شروع : ۲۱ آذر ۱۳۹۵

  • تاریخ خاتمه : ۲۱ آذر ۱۳۹۵

  • مکان برگزاری : تهران – تهران

  • برگزار کننده : دانشگاه علمی-کاربردی کاراد و مجموعه آموزشی Swiss Education Group

  • ارسال مقاله : دارد

محورهای همایش

هتلداری
گردشگری
مدیریت
بهره وروی و منابع انسانی

پوستر همایش

پوستر سمینار آموزشی بین المللی مدیریت استعدادها در صنعت هتلداری