اطلاعات همایش

بازدید : ۸۹۸

اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها

  • تاریخ شروع : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

  • تاریخ خاتمه : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

  • مکان برگزاری : سنندج – استان کردستان. سنندج- دانشگاه کردستان- گروه علوم اقتصادی- دبیرخانههمایش

  • برگزار کننده : دانشگاه کردستان- گروه علوم اقتصادی

  • ارسال مقاله : دارد

اطلاعات تماس

  • نام دبیر یا مسئول همایش : آقای دکتر خالد احمدزاده

  • تلفن دبیرخانه همایش : ۰۸۷۳۳۶۶۴۶۰۰

  • نمابر : ۰۸۷۳۳۶۶۴۶۰۱

  • وب سایت : conf.uok.ac.ir/epsbdr

  • ایمیل : Conf.epsbrd.uok [at] gmail.com

محورهای همایش

محورهای اصلی همایش:
• توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
• اشتغال، بهرهوری، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار
• اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار منطقه‌ای
• اقتصاد فرهنگ و هنر و برنامه‌ریزی اقتصادی
o محورهای فرعی :
۱) دلالت‌ها و ضرورت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی در توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای
۲) مدل‌های رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و توسعه پایدار
۳) مدل‌های اقتصادسنجی و توسعه پایدار متوازن
۴) مدل‌های تعادل عمومی (I-O, SAM , CGE, DSGE… ) و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
۵) ساختار دولت، بودجه‌ریزی و نظام اداری در برنامه‌ریزی منطقه‌ای
۶) توزیع درآمد، توانمندسازی زنان، توسعه پایدار و توازن منطقه‌ای
۷) محیط زیست، آب و توسعه پایدار منطقه‌ای
۸) نهادهای پولی و تامین مالی در فرایند توسعه متوازن و پایدار
۹) اشتغال، بهره وری، توسعه فضای کسب و کار و توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای
۱۰) جذب و نگهداشت سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات مناطق
۱۱) آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقه‌ای
۱۲) اقتصاد شهری و روستایی درتوسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای
۱۳) تجارت خارجی، اقتصاد مرزی و نقش آن در توسعه مناطق
۱۴) مولفه‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه متوازن و پایدار منطقه ای
۱۵) حکمرانی خوب و توسعه متوازن منطقه‌ای
۱۶) سیاستگذاری‌های فرهنگی و توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای
۱۷) تحلیل و بررسی مولفه‌های اقتصاد هنر (بازارکار، قیمت‌گذاری، تجارت، حمایت ها و مشوق‌ها)

تاریخ های مهم

آغاز دریافت چکیده مقالات: (۱۵/۰۸/۱۳۹۵)
اعلام نتایج ارزیابی چکیده مقالات: (۰۱/۱۰/۱۳۹۵)
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: (۱۵/۱۲/۱۳۹۵)
اعلام نتایج نهایی ارزیابی مقالات: (۱۵/۰۱/۱۳۹۶)
آخرین مهلت ثبت نام: (۳۰/۰۱/۱۳۹۶)
زمان برگزاری همایش: ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

پوستر همایش

پوستر اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها