اطلاعات همایش

بازدید : ۹۱۹

کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش

  • تاریخ شروع : ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

  • تاریخ خاتمه : ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

  • مکان برگزاری : جزیره کیش – جزیره کیش

  • برگزار کننده : آکادمی پژوهشگران مبتکر

  • ارسال مقاله : دارد

اطلاعات تماس

  • نام دبیر یا مسئول همایش : دکتر ثابت قدم

  • تلفن دبیرخانه همایش : ۰۹۱۹۹۷۷۱۸۸۱

  • وب سایت : worldsacademy.com

  • ایمیل : info [at] worldsacademy.com

محورهای همایش

مدیریت دولتی مدیریت انفورماتیک پزشکی
مدیریت منابع انسانی مدیریت در پزشکی
مدیریت مالی دولتی مدیریت بازاریابی و صادرات
مدیریت تحول مدیریت تجهیزات بیمارستانی
مدیریت سیستم های اطلاعاتی مدیریت نگهداری
مدیریت تشکیلات و روشها مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات
مدیریت صنعتی مدیریت نوآوری
مدیریت تحقیق در عملیات مدیریت استراتژیهای توسعه صنعتی
مدیریت تولید و عملیات مدیریت استراتژیک
مدیریت مالی مدیریت سیاست های تحقیق و توسعه
مدیریت بازرگانی و مالی مدیریت سیستم های اطلاعات پیشرفته
مدیریت بازرگانی داخلی مدیریت نظام کیفیت فراگیر
مدیریت تحول مدیریت منابع اطلاعاتی
مدیریت بازاریابی بین الملل مدیریت انفورماتیک
مدیریت بازاریابی مدیریت بیمه
مدیریت مالی MBA مدیریت شهری
مدیریت جهانگردی مدیریت انتقال تکنولوژی
مدیریت اجرایی و شهری مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
مدیریت بازاریابی جهانگردی مدیریت برنامه ریزی توسعه جهانگردی
حسابداری
حسابداری مالی نقش حسابداری در تحول اقتصادی
حسابداری دولتی حسابداری و نظام راهبری شرکتها
حسابداری صنعتی حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها
حسابداری مالیاتی حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
حسابداری بودجه ای حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
حسابداری حسابرسی سیستم های اطلاعات حسابداری
حسابداری سیستم ها کاربرد اینترنت در حسابداری
حسابداری موسسات غیر انتفاعی اخلاق در حسابداری و حسابرسی
حسابداری اجتماعی ارزش افزوده و گزارشگری مالی
تئوری های حسابداری و چارچوب نظری نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴
ارزیابی استاندارد های بین المللی مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشوره
حسابداری تلفیقی نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن روش های تأمین مالی در سازمانها
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
علوم اقتصادی
اقتصاد سیاسی اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد بین الملل اقتصاد مدیریت اقتصاد منابع پایان پذیر
اقتصاد رفاه اقتصاد منابع تجدید پذیر
تجارت و اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد
اقتصاد رشد و توسعه و رابطه آن با تجارت اقتصاد کلان
راهکارهای رشد اقتصادی با تجارت برنامه ریزی اقتصادی
روابط بین الملل همراه با توسعه تجارت اقتصاد ریاضی
اقتصاد مالیه اقتصاد مهندسی
اقتصاد کشاورزی اقتصاد نظری
اقتصاد صنعتی اقتصاد بازرگانی
اقتصاد عمومی اقتصاد حمل و نقل
اقتصاد منابع طبیعی تاریخ عقاید اقتصادی
اقتصاد محیط زیست نظام های اقتصادی
اقتصاد سنجی فلسفه اقتصاد
اقتصاد انرژی اقتصاد آموزش و پرورش
فلسفه اقتصادی اقتصاد بهداشت
اقتصاد توسعه اقتصاد ورزش
اقتصاد شهری بودجه ریزی
اقتصاد منطقه‌ای اقتصاد جمعیت
اقتصاد بین الملل اقتصاد محیط زیست و جنگل

تاریخ های مهم

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۷ خرداد ۱۳۹۶

پوستر همایش

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش