اطلاعات همایش

بازدید : ۹۰۰

کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی

  • تاریخ شروع : ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

  • تاریخ خاتمه : ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

  • مکان برگزاری : مشهد – مشهد

  • برگزار کننده : مرکز نوآوری پژوهش علوم انسانی

  • ارسال مقاله : دارد

اطلاعات تماس

  • نام دبیر یا مسئول همایش : دکتر نجفی

  • تلفن دبیرخانه همایش : ۰۹۱۵۲۰۲۶۰۳۰

  • وب سایت : emass.ir

  • ایمیل : info [at] emass.ir

محورهای همایش

مدیریت
مدیریت دولتی
مدیریت انفورماتیک پزشکی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت در پزشکی
مدیریت مالی دولتی
مدیریت بازاریابی و صادرات
مدیریت تحول
مدیریت تجهیزات بیمارستانی
مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مدیریت نگهداری
مدیریت تشکیلات و روشها
مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات
مدیریت صنعتی
مدیریت نوآوری
مدیریت تحقیق در عملیات
مدیریت استراتژیهای توسعه صنعتی
مدیریت تولید و عملیات
مدیریت استراتژیک
مدیریت مالی
مدیریت سیاست های تحقیق و توسعه
مدیریت بازرگانی و مالی
مدیریت سیستم های اطلاعات پیشرفته
مدیریت بازرگانی داخلی
مدیریت نظام کیفیت فراگیر
مدیریت تحول
مدیریت منابع اطلاعاتی
مدیریت بازاریابی بین الملل
مدیریت انفورماتیک
مدیریت بازاریابی
مدیریت بیمه
مدیریت مالی MBA
مدیریت شهری
مدیریت جهانگردی
مدیریت انتقال تکنولوژی
مدیریت اجرایی و شهری
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
مدیریت بازاریابی جهانگردی
مدیریت برنامه ریزی توسعه جهانگردی
حسابداری
حسابداری مالی
نقش حسابداری در تحول اقتصادی
حسابداری دولتی
داری و نظام راهبری شرکتها
حسابداری صنعتی
حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها
حسابداری مالیاتی
حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
حسابداری بودجه ای
حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
حسابداری حسابرسی
سیستم های اطلاعات حسابداری
حسابداری سیستم ها
کاربرد اینترنت در حسابداری
حسابداری موسسات غیر انتفاعی
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
حسابداری اجتماعی
ارزش افزوده و گزارشگری مالی
تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴
ارزیابی استاندارد های بین المللی
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشوره
حسابداری تلفیقی
نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
روش های تأمین مالی در سازمانها
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

تاریخ های مهم

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

پوستر همایش

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی