اطلاعات همایش

بازدید : ۸۵۸

کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی حقوق و علوم اجتماعی

  • تاریخ شروع : ۷ بهمن ۱۳۹۵

  • تاریخ خاتمه : ۷ بهمن ۱۳۹۵

  • مکان برگزاری : اهواز – سالن همایش شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

  • ارسال مقاله : دارد

اطلاعات تماس

  • نام دبیر یا مسئول همایش : شاپور علی پور

  • تلفن دبیرخانه همایش : ۰۹۱۶۱۱۸۷۲۹۹

  • نمابر : ۰۲۱۸۹۷۸۴۶۹۶

  • وب سایت : www.iscsconf.com

  • ایمیل : info [at] iscsconf.com

محورهای همایش

محور های علوم انسانی
علوم تربیتی ، مدیریت ، حقوق بین المللی ، علوم سیاسی ، حسابداری ، تاریخ ، تربیت بدنی ، علوم رفتاری در مدیریت ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، جغرافیای سیاسی ، جغرافیا ، علوم قضایی ، روابط بین الملل ، علم اطلااعات و دانش شناسی ، فلسفه و الاهیات ، فقه و مبانی حقوق اسلامی ، کلام و حکمت اسلامی ، قرآن و علوم حدیث
محور های روانشناسی
روانشناسی بالینی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی مدیریت ، روانشناسی اجتماعی ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی جنسیت ، روانشناسی ورزش ، روانشناسی شناختی ، روانشناسی مصرف کننده ، روانشناسی فرهنگی ، روانشناسی قانونی ، روانشناسی صنعتی ، روانشناسی صنعتی سازمانی ، روانشناسی سیاسی ، روانشناسی نظامی ، روانشناسی سلامت
محور های علوم اجتماعی
جامعه شناسی ، علوم سیاسی ، اقتصاد ، جمعیت شناسی ، برنامه ریزی گردشگری ، مردم شناسی ، انسان شناسی ، تاریخ اجتماعی ، باستان شناسی ، زبان شناسی ، برنامه ریزی توسعه منطقه ای ، برنامه ریزی رفاه اجتماعی
محور های حقوق
حقوق خصوصی ، حقوق مدنی ، حقوق اموال ، حقوق تجارت ، حقوق جزا، حقوق عمومی ، حقوق بین المللی ، حقوق آمیخته،حقوق اسلامی

تاریخ های مهم

تاریخ شروع دریافت مقاله
۱۳۹۵/۹/۱
آخرین مهلت ثبت نام
۱۳۹۵/۱۱/۱
آخرین مهلت ارسال مقاله
۱۳۹۵/۱۱/۱
تاریخ برگزاری کنفرانس
۱۳۹۵/۱۱/۷

پوستر همایش

پوستر کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی حقوق و علوم اجتماعی