سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

برگزارکننده : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز

۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : سید رضا جعفری
تلفن دبیرخانه : ۰۷۱۳۸۴۲۲۸۸۶

وب سایت : econf.kharazmii.com

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

محور های همایش

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

محورهای همایش :

 • ریزگردها (دلایل، گستره و تبعات و روش های کنترل و مدیرت آنها)
 • زیستگاه‌ها و تنوع زیستی (گونه‌های در خطر انقراض، حفاظت و…)
 • مهندسی محیط زیست
 • مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی
 • مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست و منابع طبیعی
 • مهندسی طراحی محیط زیست
 • مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی
 • پدافند غیرعامل در حوزه محیط زیست
 • شهر و محیط زیست
 • رسانه، محیط زیست و منابع طبیعی
 • بحران آب و مدیریت جهادی
 • مدیریت جامع حوضه های آبخیز
 • مباحث جهانی محیط زیست و منابع طبیعی
 • آموزش محیط زیست و اشاعه فرهنگ و اخلاق محیط زیست
 • علوم و پژوهش‌های ممیزی زیست محیطی
 • آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست و منابع طبیعی
 • نقش محیط زیست در سلامت
 • اثرات زیست محیطی تحریم
 • آثار تغییر سبک زندگی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
 • تولید ملی در راستای اقتصاد سبز
 • نقش محیط زیست سالم در تامین منابع غذایی
 • فرهنگ الگوی مصرف تغذیه و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
 • اهمیت صرفه جویی و قناعت در جهاد اقتصادی و آثار آن در حفظ محیط زیست
 • اثر تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم‌های طبیعی کشور
 • آمایش سرزمین (ارزیابی، برنامه‌ریزی و مدیریت)
 • آلودگی‌های محیط زیست، مدیریت پسماند و محیط زیست شهری
 • مخاطرات زیست محیطی و مدیریت بیمه
 • منابع طبیعی وتوسعه پایدار
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 • جنگل، مرتع و بیابان
 • پتانسیل‌ و چالش‌های بخش محیط زیست و منابع طبیعی کشور
 • ارتقاء ارتباط بین بخش‌های آموزش، پژوهش، اجرا و صنعت
 • کارآفرینی و راهکارهای ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان محیط زیست و منابع طبیعی
 • دانش بومی و فناوری‌های نوین در محیط زیست و منابع طبیعی
 • محورهای آزاد در زمینه های محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار

بازگشت