سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر

برگزارکننده : دانشگاه شهرکرد، انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

۳۰ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
برق و الکترونیک

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر تقی زاده
تلفن دبیرخانه : ۰۳۸-۳۲۳۲۱۶۳۴

وب سایت : www.ipria2017.com

سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر

محور های همایش

سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر

محورهای همایش :

  • بازشناسی الگو
  • پردازش تصویر
  • بینایی ماشین
  • یادگیری ماشین
  • داده کاوی
  • بیومتریک
  • سیستمهای فازی
  • پنهان نگاری اطلاعات

بازگشت