اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

برگزارکننده : کانون فرهنگی و هنری بقیه ا… أعظم(عج)تالش و سپاه ناحیه تالش

۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

مسئول : میلاد رحمتی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۱۶۵۰۴۶۹۵

وب سایت : kanoonbt.ir

اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

محور های همایش

اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

محورهای همایش :

  • ترویج مصرف کالاهای داخلی، ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید
  • زمینه ها و الزامات اقتصاد عدالت محور، مردم پایه و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
  • نقش تشکّل های اجتماعی غیر دولتی و مردم نهاد در تحقق اقتصاد مقاومتی
  • اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت، دانشگاه و جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی
  • مدیریت جهادی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بازگشت