اولین همایش مدیریت، روانشناسی و حقوق

۲۷ آذر ماه تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

مرتبط با رشته های

مدیریت
حقوق و امنیت
بازاریابی و تبلیغات
روانشناسی
علوم انسانی

اطلاعات تماس


وب سایت : www.boualipub.com/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4/

اولین همایش مدیریت، روانشناسی و حقوق

محور های همایش

اولین همایش مدیریت، روانشناسی و حقوق

محورهای همایش :

 • روانشناسی :
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی شخصیت
 • خانواده درمانی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی اسلامی
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • روانشناسی ورزش
 • مشاوره
 • علوم اعصاب
 • روانپزشکی
 • روان پرستاری
 • پرستاری
 • اعتیاد
 • و سایر زمینه های مرتبط …
 • مدیریت :
 • مدیریت کیفیت فراگیر
 • بهره‌وری و تعالی سازمانی
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • تولید، فرآیند و عملیات
 • مدیریت راهبردی
 • مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
 • مدیریت استراتژیک و رقابت
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • مدیریت بازار
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
 • حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی
 • کارآفرینی
 • مدیریت¬ مالی
 • مهندسی مالی
 • بورس
 • مدیریت سرمایه‏گذاری
 • حقوق :
 • حقوق جزای عمومی :
 • جرم
 • مسولیت کیفری
 • مجازات
 • حقوق جزای اختصاصی :
 • جرایم علیه اشخاص
 • جرایم علیه اموال
 • جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
 • حقوق جزای خارجی :
 • حقوق جزای فراملی
 • حقوق کیفری بین الملل
 • فقه اسلامی :
 • متون فقه جزایی
 • قواعد فقه جزایی
 • آیین دادرسی کیفری
 • عبادات
 • عقود
 • ایقاعات
 • جزائیات
 • قواعد فقه مدنی
 • قواعد فقه کیفری
 • قواعد فقه قضائی
 • علوم جرم یابی :
 • پزشکی قانونی
 • پلیس علمی
 • کیفرشناسی :
 • علم اداره زندانها
 • روانشناسی قضایی
 • تاریخ حقوق کیفری
 • علوم جرم شناسی :
 • زیست شناسی کیفری
 • جامعه شناسی کیفری
 • روانشناسی کیفری
 • حقوق تجارت :
 • مشاغل تجاری
 • قراردادهای تجاری
 • شخص حقیقی تجاری
 • موت تجاری
 • شخص حقوقی تجاری( شرکت های تجاری)
 • اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و …)
 • حقوق کار :
 • کارگر
 • کارفرما
 • مراجع حل اختلاف

بازگشت