سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق

برگزارکننده : باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
برق و الکترونیک

اطلاعات تماس


وب سایت : conf.raiau.ac.ir

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق

محور های همایش

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق

محورهای همایش :

  • مهندسی نرم افزار
  • شبکه های کامپیوتری
  • هوش مصنوعی
  • معماری کامپیوتر
  • فناوری اطلاعات
  • داده کاوی
  • بازیابی اطلاعات
  • الکترونیک
  • قدرت
  • کنترل

بازگشت