دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری

برگزارکننده : انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

۲۱ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر حسین محمدپور زرندی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۸۸۶۵۹۰۰۴

وب سایت : conference.iuea.ir

دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری

محور های همایش

دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری

محورهای همایش :

  • تأمین مالی شهریزیست بوم شهری
  • اقتصاد مقاومتی و اقتصاد شهری
  • اقتصاد گردشگری شهری
  • مدیریت و حکمرانی شهری
  • اقتصاد زمین و مسکن شهری
  • اقتصاد زیر ساخت‌های شهری
  • توسعه سرمایه‌های انسانی و اقتصاد شهری

بازگشت