اولین همایش ملی معماری ماندگار

برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

۰۸ آبان ماه تا ۰۴ اسفند ماه ۱۳۹۵

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمدرضا پارام
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۷۶۳۰۱۲۲۰-۳۹

وب سایت : architect.damavandiau.ac.ir

اولین همایش ملی معماری ماندگار

محور های همایش

اولین همایش ملی معماری ماندگار

محورهای همایش :

  • شهرسازی و مدیریت شهری
  • حفاظت محیط زیست
  • مهندسی ساختمان (عمران و …)
  • معماری و هنرهای وابسته به معماری
  • عوامل موثر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
  • آموزش های تخصصی در دانشگاه ها و آموزش های عمومی
  • قوانین استاندارد های جاری کشور و امور حقوقی

بازگشت