عنوان تاریخ
ثبت نام از سه‌شنبه ۹۵/۹/۱۶ تا دوشنبه۹۵/۹/۲۲
برگزاری آزمون

جمعه ۹۵/۱۲/۶

انتشار کارنامه اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد
انتخاب رشته متعاقبا اعلام خواهد شد
اعلام نتیجه معرفی شدگان به مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد
اعلام نتیجه نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد
انتشار کارنامه نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور