دومین کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره ، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی

برگزارکننده : مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی اجتماعی

۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۵

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
اجتماعی و اقتصادی
روانشناسی
جامعه شناسی
سایر …

اطلاعات تماس

مسئول : .
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۷۷۸۹۰۹۵۶

وب سایت : www.gsconf.ir

دومین کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره ، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی

محور های همایش

دومین کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره ، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی

محورهای همایش :

 • توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره و خانواده:
 • مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
 • برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • مددکاری اجتماعی و سلامت روان
 • اخلاق در آموزش و ارتقاء سلامت
 • فرصت ها و چالش های ازدواج
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • آموزش و پرورش تطبیقی
 • سلامت معنوی و روانی
 • آموزش الکترونیک
 • سبک زندگی سالم
 • برنامه ریزی درسی
 • مدیریت آموزشی
 • مشاوره مدرسه
 • سایر مباحث مرتبط با مشاوره و خانواده
 • توانمند سازی جامعه در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی:
 • آموزش و پرورش(پیش دبستانی،دبستانی،ابتدایی)
 • مدیریت ، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
 • علم اطلاعات و دانش شناسی
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • تعلیم و تربیت صحیح
 • برنامه ریزی آموزشی
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • آموزش بزرگسالان
 • تعلیم و تربیت دینی
 • ازدواج و خانواده
 • علوم ارتباطات
 • اخلاق اسلامی
 • جامعه شناسی
 • آموزش عالی
 • سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی

بازگشت