اولین همایش منطقه ای پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری، زیربنای اقتصاد مقاومتی

برگزارکننده : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲شهرری

۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۵

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : فهیمه یاری
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۵۵۹۷۳۶۰۰

وب سایت : ۱۲۲۱٫teo.medu.ir

اولین همایش منطقه ای پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری، زیربنای اقتصاد مقاومتی

محور های همایش

اولین همایش منطقه ای پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری، زیربنای اقتصاد مقاومتی

محورهای همایش :

 • پژوهش و عدالت اجتماعی
 • پژوهش و توسعه اقتصادی
 • پژوهش تقاضا محور: الزامات و چالش ها
 • نقش پژوهش های کاربردی در توسعه اقتصادی
 • نقش آموزش و پرورش در توسعه پژوهش های کاربردی
 • فناوری و عدالت اجتماعی
 • فناوری و توسعه اقتصادی
 • فناوری و کارآفرینی
 • فناوری و درون زایی
 • نقش آموزش و پرورش در تجاری سازی فناوری
 • بومی سازی فناوری :چالش ها و راهکارها
 • تجاری سازی فناوری: چالش ها و راهکارها
 • ایده های کاربردی در خصوص عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه آموزش و پرورش

بازگشت