اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران

برگزارکننده : بنیاد خیریه راهبری آلاء ، انجمن ها و مراکز دانشگاهی

۰۱ تا ۰۲ اسفند ماه ۱۳۹۵

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر نعمت الله موسی پور
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۸۶۰۱۵۳۳۲- داخلی ۳۲۲

وب سایت : www.ala-conf.ir

اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران

محور های همایش

اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران

محورهای همایش :

 • مبانی و مفاهیم اساسی حوزه امور خیر :
 • تحولات مفهومی و گستره امور خیر و نیکوکاری
 • گونه‎شناسی امور خیر و نیکوکاری
 • تشریح و تبیین امور خیر برزمین‎مانده
 • مبانی فقهی، کلامی، فلسفی، اجتماعی، روان‎شناختی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امور خیر و نیکوکاری
 • مفهوم‌شناسی امر خیر در قرآن و روایات
 • مبانی، روش‌ها و مدل‌های احسان و نیکوکاری در قرآن و روایات
 • امور خیر به مثابه امور شرعی و عرفی
 • امور خیر به مثابه امر اجتماعی
 • مفهوم تعاون، دوستی، دیگری و یاری‌گری در حوزه امور خیر و نیکوکاری
 • آموزش و امور خیر :
 • وضعیت آموزش در حوزه امور خیر و نیکوکاری
 • آسیب‎شناسی الگوهای آموزش در امور خیر و نیکوکاری
 • امور خیر در برنامه‎های درسی آموزش و پرورش رسمی ایران
 • آثار فعالیت‎های آموزشی بر جهت‎گیری‎ها و اقدامات حوزه امور خیر و نیکوکاری
 • کارایی الگوهای بهره‎گیری نهادهای آموزشی ایران از خیریه و موقوفات
 • آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران حوزه امور خیر
 • قلمروهای نوین حوزه امر خیر و آموزش (موضوع‌های برزمین مانده)
 • خیریه‎های دانش‎بنیان و دانش مددرسان خیریه و نیکوکاری
 • جایگاه امور خیر در آموزش‌های غیر رسمی (خانواده و نهادهای اجتماعی)
 • جایگاه امور خیر در آموزش‌های رسمی (مدرسه‌ای و دانشگاهی)
 • اقتصاد و امور خیر :
 • آسیب‎شناسی اقتصاد امور خیر و نیکوکاری
 • گردش مالی در حوزه امور خیر در ایران
 • الگوهای سرمایه‎گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری
 • موضوعات برزمین‌مانده اقتصادی در حوزه امور خیر
 • بررسی روند درآمدهای خیریه‌ها
 • نهادهای اقتصادی و امور خیر و نیکوکاری
 • کارایی الگوهای مالی جذب مشارکت مردمی در ایران
 • زمینه‎های عمل خیریه‎ها در اقتصاد و اشتغال
 • خیریه و وقف و بازار بورس و اوراق بهادار
 • نقش خیریه ها در کارآفرینی
 • الگوهای نوین امور خیر و نیکوکاری
 • امور خیر و نظام مالیاتی کشور؛ ضرورتها و چالشها
 • قلمروهای نوین فعالیت اقتصادی خیریه‌ها
 • مدیریت و امور خیر :
 • بررسی وضیعت سیاستگذاری و خط مشی‌گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری
 • آسیب‎شناسی نظام تقسیم کار ملی و نحوه یکپارچه‎سازی و هماهنگی امور خیر
 • الگوهای جذب مشارکت و مدیریت نیروهای داوطلب
 • الگوهای مناسب برای شبکه‎سازی و مشارکت همگانی در امور خیر و نیکوکاری
 • بررسی شیوه‌های پایش و نظارت کارآمد بر نهادها و فعالیت‌های خیریه
 • آینده‎نگری امور خیریه و وقف در ایران
 • مطالعه تطبیقی الگوهای موفق خیریه و اوقاف در ایران
 • وضعیت نهادسازی و ارائه الگوهای بهینه امور خیر
 • بررسی شیوه‌های بین‎المللی‎سازی نهادهای خیریه و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور
 • قلمروهای نوین مباحث مدیریت خیریه‌ها (موضوع‌های برزمین مانده)
 • جامعه و امور خیر :
 • وضعیت امور خیر و نیکوکاری در جامعه ایرانیان
 • آسیب‎شناسی امور خیر و نیکوکاری در ایران
 • آثار اجتماعی امور خیر و نیکوکاری در ایران
 • امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی
 • اعتماد اجتماعی به خیریه و نیکوکاری
 • امور خیریه و فعالیت‌های داوطلبانگی و نیکوکاری در ایران
 • گروه‌های قومی، مذهبی و جمعیتی و فعالیت‎های خیریه و نیکوکاری در ایران
 • زنان و فعالیت‎های خیریه و نیکوکاری در ایران
 • سالمندان و جوانان و امور خیر و نیکوکاری در ایران
 • امور خیریه در فضای مجازی
 • نقش امور خیر و داوطلبانگی بر فرایندهای اجتماعی
 • نهادهای اجتماعی و فعالیت‎های خیریه در ایران
 • نظریه اجتماعی امور خیریه
 • تحولات اجتماعی نیکوکاری در ایران
 • فرهنگ و امور خیر :
 • نقش امور خیر در ارتقاء فرهنگ جامعه
 • نقش فرهنگ در توسعه امور خیر
 • فرهنگ امر خیر در گذشته، حال و آینده
 • مسئولیت دولت‌ها در گسترش فرهنگ امر خیر
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام در گسترش فرهنگ امر خیر
 • نقش نهادهای مردمی در گسترش فرهنگ امر خیر
 • نظام ایده‌پردازی برای گسترش فرهنگ امر خیر
 • نقش فطرت، دین و قوانین در گسترش فرهنگ امر خیر
 • اقتضائات محیطی و آینده‎نگاری در توسعه فرهنگ امر خیر و نیکوکاری
 • بازنمایی امور خیر و نیکوکاری در ادبیات فارسی، هنر و رسانه
 • حقوق و فقه و امر خیر :
 • فقه امور خیر، تعاون و نیکوکاری
 • حقوق امور خیر، تعاون و نیکوکاری
 • آسیب‏شناسی حقوق و فقه امور خیریه و وقف امور خیر، تعاون و نیکوکاری
 • مشکلات قانونی خیریه و اوقاف و موسسات مردم نهاد در ایران
 • احکام شرعی امور خیریه، وقف و نیکوکاری
 • قوانین و مقررات حامی فعالیت‏های خیر و وقف
 • نهادهای قانونی حوزه امور خیر و نیکوکاری در ایران
 • زمینه‎ها و موضوعات نیازمند قانون‎گذاری در حوزه امر خیر و نیکوکاری
 • جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران
 • قلمروهای نوین مباحث فقه و حقوق امور خیریه و نیکوکاری (موضوع‌های برزمین مانده)
 • ایده های نو و تجربه های موفق :
 • «ایده های نو و تجربه های موفق» در عرصه امور خیر و نیکوکاری با تمرکز بر محورهای مطرح شده

بازگشت