سومین همایش ملی باستان شناسی ایران توسط دانشگاه-بیرجند در شهر تهران–تالار-همایش-های-دانشگاه-پیام-نور برگزار می شود.