دفترچه سوالات آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۱۳۹۴

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۹۴، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

دانلودجغرافیای سیاسی
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلودژئومورفولوژی
دانلودآب و هوا شناسی
دانلودعلوم اقتصادی
دانلودتاریخ – تاریخ اسلام
دانلودتاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلودتاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلودعلوم اجتماعی
دانلودجمعیت شناسی
دانلودمددکاری اجتماعی
دانلودحقوق عمومی
دانلودحقوق جزا و جرم شناسی
دانلودحقوق بین الملل عمومی
دانلودحقوق خصوصی
دانلود مجموعه علوم سیاسی
دانلودمجموعه مدیریت
دانلودحسابداری
دانلودعلم اطلاعات و دانش شناسی
دانلودفلسفه
دانلودفلسفه تعلیم و تربیت
دانلودبرنامه ریزی درسی
دانلودمدیریت آموزشی
دانلودروان شناسی تربیتی
دانلودتکنولوژی آموزشی
دانلودآموزش عالی
دانلودروان شناسی و آموزش کودکان استثنائی
دانلودمشاوره
دانلودعلوم ارتباطات
دانلودسنجش واندازه گیری
دانلودروان شناسی
دانلودباستان شناسی
دانلودمحیط زیست – برنامه ریزی
دانلودکارآفرینی
دانلودآینده پژوهی
دانلودالهیات – علوم قران و حدیث
دانلودالهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلودالهیات – ادیان و عرفان
دانلودالهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلودکلام
دانلودفقه شافعی
دانلودمدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلودحقوق نفت وگاز
دانلوداقتصادنفت وگاز
دانلودسنجش ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلودمالی
دانلودمطالعات زنان
دانلودمدرسی معارف اسلامی
دانلودتربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلودتربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلودتربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی
دانلودتربیت بدنی – رفتار حرکتی
دانلودتربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلودزمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلودزمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلودزمین شناسی – آب شناسی
دانلودزمین شناسی مهندسی
دانلودزمین شناسی زیست محیطی
دانلودزمین شناسی پترولوژی
دانلودزمین شناسی اقتصادی
دانلودزمین شناسی تکتونیک
دانلودشیمی -شیمی فیزیک
دانلودشیمی -شیمی الی
دانلودشیمی -شیمی تجزیه
دانلودشیمی -شیمی معدنی
دانلودشیمی -شیمی کاربردی
دانلودفیتوشیمی
دانلودهواشناسی
دانلودزیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
دانلودزیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلودزیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
دانلودعلوم جانوری – فیزیولوژی جانوری
دانلودعلوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری
دانلودعلوم جانوری – تکوینی
دانلودزیست شناسی – سلولی و مولکولی
دانلودبیوشیمی
دانلودزیست شناسی – ژنتیک مولکولی
دانلودزیست شناسی – میکروبیولوژی
دانلودبیوفیزیک
دانلودزیست فناوری میکروبی
دانلودآمار
دانلودریاضی محض
دانلودریاضی کاربردی
دانلودفیزیک دریا
دانلودزیست شناسی دریا
دانلودعلوم و فناوری نانو – نانوفیزیک
دانلودفیزیک
دانلودفوتونیک
دانلودژئوفیزیک – لرزه شناسی
دانلودژئوفیزیک – زلزله شناسی
دانلودژئوفیزیک – الکترومغناطیس
دانلودژئوفیزیک – گرانی سنجی
دانلودعلوم و فناوری نانو – نانوشیمی
دانلودریززیست فناوری
دانلودبیوانفورماتیک
دانلودعلوم کامپیوتر
دانلودعلوم شناختی
دانلودمجموعه مهندسی برق – الکترونیک
دانلودمجموعه مهندسی برق – مخابرات(میدان)
دانلودمجموعه مهندسی برق – مخابرات(سیستم)
دانلودمجموعه مهندسی برق – قدرت
دانلودمجموعه مهندسی برق – کنترل
دانلودمجموعه مهندسی برق – هوش و رباتیک
دانلودمجموعه مهندسی عمران – سازه
دانلودمجموعه مهندسی عمران – زلزله
دانلودمجموعه مهندسی عمران – ژئوتکنیک
دانلودمجموعه مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
دانلودمجموعه مهندسی عمران – راه و ترابری
دانلودمجموعه مهندسی عمران – سواحل ، بنادر و سازه های دریایی
دانلودمجموعه مهندسی عمران – مدیریت منابع آب
دانلودمجموعه مهندسی عمران – حمل و نقل
دانلودمجموعه مهندسی عمران – مدیریت ساخت
دانلودمجموعه مهندسی عمران – محیط زیست
دانلودمهندسی عمران نقشه برداری – ژئودزی
دانلودمهندسی عمران نقشه برداری – فتوگرامتری
دانلودمهندسی عمران نقشه برداری – سنجش از دور
دانلودمهندسی عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
دانلودمهندسی مکانیک – ساخت و تولید
دانلودمهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
دانلودمهندسی مکانیک – دینامیک ، کنترل و ارتعاشات
دانلودمهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
دانلودمهندسی مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
دانلودمهندسی مکانیک – قوای محرکه
دانلودمهندسی مکانیک – سازه و بدنه
دانلودمهندسی راه آهن – ماشین های ریلی
دانلودمهندسی دریا
دانلودمهندسی هوافضا – آئرودینامیک
دانلودمهندسی هوافضا – جلوبرندگی
دانلودمهندسی هوافضا – سازه
دانلودمهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
دانلودمهندسی معدن – اکتشاف
دانلودمهندسی معدن – استخراج
دانلودمهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
دانلودمهندسی معدن – مکانیک سنگ
دانلودمهندسی پلیمر – پلیمر
دانلودمهندسی پلیمر – رنگ
دانلودمهندسی محیط زیست
دانلودمهندسی محیطزیست – آب و فاضلاب
دانلودمهندسی محیط زیست – مواد زائدجامد
دانلودمهندسی محیطزیست – آلودگی هوا
دانلودمهندسی پزشکی – بیوالکتریک
دانلودمهندسی پزشکی – بیومکانیک
دانلودمهندسی پزشکی – بیومتریال
دانلودمجموعه مهندسی صنایع
دانلودمهندسی نفت -مخازن
دانلودمهندسی کامپیوتر – نرم افزار
دانلودمهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
دانلودمهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی
دانلودمهندسی موادومتالورژی
دانلودمهندسی شیمی
دانلودمهندسی شیمی – پلیمر
دانلودمهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
دانلودفناوری نانو – نانو مواد
دانلودفناوری نانو – نانو الکتریک
دانلودمهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها
دانلودمهندسی هسته ای – راکتور
دانلودمهندسی هسته ای – پرتوپزشکی
دانلودمهندسی هسته ای – گداخت
دانلودمهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
دانلودمهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلودمهندسی فناوری اطلاعات
دانلودمهندسی سیستمهای انرژی
دانلود
محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
دانلودمحیط زیست – تنوع زیستی
دانلودمحیط زیست – آمایش محیط زیست
دانلودمهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلودمکانیزاسیون کشاورزی
دانلودعلوم باغبانی – سبزی و اصلاح سبزی
دانلودعلوم باغبانی – میوه و اصلاح درختان میوه
دانلودعلوم باغبانی – گیاهان زینتی
دانلودعلوم باغبانی – گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی
دانلودعلوم باغبانی – بیوتکنولوژی
دانلودعلوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
دانلودعلوم وصنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی
دانلودعلوم وصنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
دانلودعلوم وصنایع غذایی – مواد و طراحی صنایع غذایی
دانلودمهندسی اقتصادکشاورزی
دانلودفرآورده های چندسازه چوب
دانلودصنایع خمیر و کاغذ
دانلودعلوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک
دانلودعلوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک
دانلودعلوم خاک – پیدایش و رده بندی
دانلودعلوم خاک – شیمی و حاصلخیزی
دانلودفیزیولوژی دام
دانلودتغذیه دام
دانلوداصلاح نژاد دام
دانلودآبیاری و زهکشی
دانلودسازه های آبی
دانلودمهندسی منابع آب
دانلودهواشناسی کشاورزی
دانلوداصلاح نباتات
دانلودزراعت
دانلودعلوم علف های هرز
دانلودبیوتکنولوژی کشاورزی
دانلودبوم شناسی زراعی
دانلودترویج وآموزش کشاورزی
دانلودتوسعه کشاورزی
دانلودحشره شناسی کشاورزی
دانلودبیماری شناسی گیاهی
دانلودعلوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی
دانلودعلوم جنگل – مهندسی جنگل
دانلودعلوم جنگل – جنگل شناسی
دانلودتکثیر و پرورش آبزیان
دانلودشیلات – عمل آوری
دانلودشیلات – تولید و بهره برداری
دانلودعلوم مرتع
دانلودبیابان زدایی
دانلودعلوم و مهندسی آبخیزداری
دانلودکشاورزی هسته ای
دانلودعلوم طیور
دانلودبیولوژی و آناتومی چوب
دانلودمدیریت پروژه وساخت
دانلودمعماری
دانلودشهرسازی-برنامه ریزی و طراحی و مدیریت
دانلودپژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلودمرمت – مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلودمرمت – مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی
دانلودجراحی دامپزشکی
دانلودمامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلودبیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلودبیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلودکلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلودپاتولوژی دامپزشکی
دانلودبهداشت وبیماریهای طیور
دانلودبیوشیمی
دانلودبهداشت آبزیان
دانلودبهداشت موادغذایی
دانلودبهداشت خوراک دام
دانلوداپیدمیولوژی
دانلودانگل شناسی دامپزشکی
دانلودباکتری شناسی
دانلودویروس شناسی
دانلودایمنی شناسی
دانلودبیوتکنولوژی
دانلودفناوری تولید مثل در دامپزشکی
دانلودفارماکولوژی دامپزشکی
دانلودفیزیولوژی
دانلودآناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلودبافت شناسی مقایسه ای
دانلودزبان وادبیات فارسی
دانلودزبان وادبیات عرب
دانلودآموزش زبان فرانسه
دانلودزبان فرانسه – ادبیات
دانلودآموزش زبان روسی
دانلودآموزش زبان آلمانی
دانلودآموزش زبان انگلیسی
دانلودزبان وادبیات انگلیسی
دانلودترجمه
دانلودزبان شناسی همگانی
دانلودفرهنگ وزبانهای باستانی

دفترچه های شماره دو

دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی هنر
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلودگروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
دانلودگروه آزمایشی زبان عربی – ویژه کدرشته ۲۸۰۲
دانلودگروه آزمایشی زبان فرانسه – ویژه کدرشته ۲۸۰۳ ۲۸۰۴
دانلودگروه آزمایشی زبان روسی – ویژه کدرشته ۲۸۰۵
دانلودگروه آزمایشی زبان آلمانی – ویژه کدرشته ۲۸۰۶
دانلودگروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور