هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
۸ th National Conference on Physics
تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکان: شیراز – دانشگاه پیام نور
گروه بندی: علوم پایه
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز شیراز
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۷۱۳۶۲۲۲۲۴۷
نمابر: ۰۷۱۳۶۲۲۲۲۴۷
آدرس سایت: Conference.pnu.ac.ir/Fars-phy8
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
فیزیک نظری
اپتیک و فوتونیک
فیزیک انرژی های بالا
فیزیک نجوم و اختر فیزیک
فیزیک حالت جامد
فیزیک ذرات بنیادی
فیزیک اتمی و مولکولی
فیزیک هسته ای و مهندسی هسته ای
فیزیک آماری و ترمودینامیک
فیزیک کاربردی
نانو فیزیک
بیو فیزیک
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر عبدالرسول قرائتی
امکان ارسال مقاله: بلی