نخستین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی

تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه شهید بهشتی – تالار ابوریحان
گروه بندی: زیست شناسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: گروه علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۹۰۷۳۵۶۹۵۵
نمابر:
آدرس سایت: Conf.sbu.ac.ir/index.php/hefazat_giahan/first
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
ارزیابی اکولوژیکی گونه ها، رویشگاهها، مراتع و جنگل ها
گیاهان، دور سنجی، سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل سازی های اکولوژیکی و حفاظتی
تاکسونومی گیاهی، ریخت شناسی گیاهی، تشریح گیاهی، گرده شناسی
جامعه شناسی گیاهی، نقشه پوشش های گیاهی
جلبک شناسی و قارچ شناسی، رویکرد سیستماتیکی، اکولوژی، فیزیولوژی، بیوتکنولوژی و دارویی
کشت بافت گیاهی، انتقال به محیط، رفع خواب بذر جهت گونه های دارویی، نادر و در معرض خطر
مردم، تشکل های مردم نهاد، فرهنگ سازی و اخلاق در اکولوژی و حفاظت گیاهان
گیاهان حفاظت در خارج از زیستگاه، بانک های بذر، بانک های ژن، باغ های گیاه شناسی، کشت داخل شیشه و بیوتکنولوژی حفاظت گیاهان
سیستماتیک گیاهی، فیلوژنی، فیلوجغرافی، تنوع ژنتیکی، ژن اکولوژی، سیتوژنتیک گیاهی، سیستماتیک شیمیایی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر محرابیان
امکان ارسال مقاله: بلی