سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

تاریخ شروع: پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
مکان: اردبیل –
گروه بندی: محیط زیست
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۴۵۳۳۷۵۱۰۴۹
نمابر: ۰۴۵۳۳۷۵۱۰۴۹
آدرس سایت: www.nacu.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مدیریت و مهندسی تالابها
– اثرات خشک شدن تالاب ها
– کارکرد اکولوژیکی تالابها
– کارکرد اقتصادی تالابها
– نقش تالابها در حذف آلاینده ها
– اثرات اجتماعی تالابها
– نقش تالابها در ترسیب کربن اتمسفری
تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب
– سیستم های نوین تصفیه فاضلاب
– استفاده از لجن فاضلاب در تولید محصولات کشاورزی
– تصفیه زه آب های کشاورزی
– حذف مواد سمی و فلزات سنگین از پساب و لجن فاضلاب های شهری و صنعتی
– بازیافت پساب و استفاده مجدد از آب های نامتعارف

توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: مهندس الناز مباشرمقدم
امکان ارسال مقاله: بلی