ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه:
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی
Poster of

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن سامانه های نوین دارورسانی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شهر کرمان برگزار می شود.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.

Main Topics:

– Drug targeting
– Delivery Systems in Cosmecuticals
– Smart DDS/Technology and Devices
– Translational Medicine of Smart DDS
– Mathematical Modeling in Drug Delivery
– Vaccine/Peptide & protein/Gene delivery
– Novel Materials/Systems for Drug Delivery
– Nanomedicines: Design, Application, Commercialization and Business
– NBIC (Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology & Cognitive Sciences) Impact on Drug Delivery