ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۳۳۳۳۲۱۶۲۳
آدرس پستی دبیرخانه: سمنان، بلوار هفده شهریور، دانشکده دندانپزشکی، دفتر کیته تحقیقات دانشجویی
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس
همایش ملی ارتقای سلامت دهان و دندان خانواده(مادر و کودک)

The Third Annual Research Congress of Semnan University of Medical Sciences

همایش ملی ارتقای سلامت دهان و دندان خانواده(مادر و کودک) در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ تا ۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان کمیته تحقیقات دانشجویی در شهر سمنان برگزار می شود.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.

حیطه ها:
علوم پزشکی :
علوم پایه و بالینی پزشکی
دندانپزشکی
داروسازی
پرستاری
پیراپزشکی
توان بخشی
سلامت معنوی:
فرهنگ دینی
سلامت فرهنگی
آداب تغذیه در اسلام
اخلاق در تحقیقات پزشکی
سواد سلامت:
سبک زندگی
پیشگیری از بیماری های دهان ودندان
بهداشت روان
ارتقاء سلامت:
آموزش بهداشت
مراکز ارتقاء حوزه سلامت
سلامت خانواده
رسانه و بهداشت