ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۳۱۳۷۹۲۳۲۴۷
فکس دبیرخانه: ۰۳۱۳۶۶۸۲۵۰۹
آدرس پستی دبیرخانه: اصفهان- میدان آزادی- خ هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده بهداشت
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Poster of

سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ تا ۳ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.

محور اصلی:
۱) سلامت فرد، خانواده، جامعه
۲) ظرفیت سازی برای ارتقای سلامت
۳) خلاقیت و نوآوری در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

محور ف:رعی
الف) سبک زندگی سالم
ب) خود مراقبتی در بیماریها
ج) محیط های حامی ارتقای سلامت
د) آسیب های اجتماعی
ن) تعیین کننده های اجتماعی سلامت
و) سواد سلامت
ه) تعیین کننده های اجتماعی سلامت
الف) جلب حمایت و بسیج اجتماعی
ب) توانمند سازی و مشارکت
ج) عدالت در سلامت
د) بازنگری سیستم های ارائه خدمات بهداشتی
ن) سلامت در همه سیاستها
الف) ابزارهای اندازه گیری
ب) نظریه ها و الگوها
ج) برنامه ها و پروتکل های آموزشی
د) آینده پژوهی در ارتقای سلامت
ن) تکنولوژی های یادگیری نوین