چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
۴th Conference on New Finding in Environment & Agricultural Ecosystems
تاریخ شروع: جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه تهران
گروه بندی: کشاورزی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: تهران، دبیرخانه دائمی همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۲۱۵۱۱۰۶۸۳
نمابر: ۸۹۷۸۹۶۹۸
آدرس سایت: Agro2017.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
– فناوری های نوین در کشاورزی
– مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
– مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
– آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
– علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
– هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
– سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
– شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
– تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
– پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
– محیط زیست و آمایش سرزمین
– علوم تکنولوژی نهال و بذر
– علوم باغبانی و فضای سبز
– حشره شناسی کشاورزی
– زراعت و اصلاح نباتات
– علوم دام و دامپزشکی
– جنگل و مرتع و بیابان
– علوم شیلات و آبزیان
– علوم و صنایع غذایی
– آبیاری و زهکشی
– توسعه روستایی
– و سایر موارد مرتبط و…
محورهای بخش محیط زیست:
– فناوری های نوین و پاک در محیط زیست
– محیط زیست طبیعی
– محیط زیست انسانی
– محیط زیست خشکی
– محیط زیست آبی
– مهندسی محیط زیست
– مدیریت محیط زیست
– آلودگی محیط زیست
– آموزش محیط زیست
– و سایر موارد مرتبط و…
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر لطفی
امکان ارسال مقاله: بلی