سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی قزوین
Qazvin Health 2016
تاریخ شروع: سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵
مکان: قزوین – محل دائمی نمایشگاه های بین المللی
گروه بندی: سلامت و بهداشت
[نمایشگاه]
برگزار کننده: گروه نشانه
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۸۳۳۳۲۲۲۵۰
نمابر: ۰۲۸۳۳۳۲۲۲۵۰
آدرس سایت: www.qifc.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
توضیحات تکمیلی: https://arshadsara.ir/wp-content/uploads/2016/11/Iran20helth209520-20Copy.jpg
نام مسئول یا دبیر همایش: حسن حسن زاده
امکان ارسال مقاله: خیر