برنامه ریزی و کنترل پروژه در قراردادهای ساخت

تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه تهران
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: گروه مطالعات نظام پیمانکاری
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۵۳۶۹۸۴
نمابر: ۸۹۷۸۷۶۸۹
آدرس سایت: www.pmpg.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
موضوعات و محورهای مورد بحث؛
۱- جایگاه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در مدیریت پروژه
۲- جایگاه حقوقی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در شرایط عمومی پیمان
۳- برنامه زمان‌بندی جامع و نکات کلیدی در تهیه آن
۴- متره، برآورده و آنالیز منابع در تهیه جریان نقدینگی
۵- گردش‌کار اسناد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در شرایط عمومی پیمان
۶- عدم ارائه برنامه زمان‌بندی، عدم بررسی یا تصویب آن و آثار حقوقی مترتب بر آنها
۷- تخصیص منابع و آثار حقوقی مترتب بر آن در پیمان
۸- بررسی و اصلاح برنامه زمان‌بندی و نکات حقوقی آنها
۹- محاسبات پیشرفت، به‌هنگام سازی و بازنگری در برنامه زمان‌بندی در نظام حقوقی ایران
۱۰- مستند سازی و تأثیرات آن در آنالیز تأخیرات
۱۱- شناوری و مالکیت آن در آنالیز تأخیرات
۱۲- اصول گزارش‌دهی و راه‌کارهای پوشش تأخیرات
۱۳- ارائه، بررسی و تأیید گزارش‌های پیشرفت و مباحث حقوقی آنها
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای مهندس میرمحمدی
امکان ارسال مقاله: خیر